Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Công ty cổ phần Công Nghệ Sạch Lino được thành lập ngày 11/6/2001 với tên ban đầu là Thịnh Phát Intercom JSC. Là một trong những doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống con người và bảo vệ môi trường.
 
Hotline: 091 695 9899