ĐO KIỂM

DỊCH VỤ ĐO KIỂM OZONE
                                                                  

                                                                                              Thiết bi đo kiểm ozone

 Hiện nay trên thị trường có khá nhiều nơi bán máy ozone, cũng như khá nhiều hãng sản xuất. Nhưng nói chung công suất đều không đúng với thông số của máy về nồng độ ozone .
 Để mua được một chiếc máy ozone đúng công suất ghi trên vỏ máy:
Bạn nên đo máy ozone trước khi mua
 Giá một lần đo là 500.000đ
 Cách tính công suất máy ozone:
 Ở các máy đóng gói sẵn, theo công bố của nhà sản xuất ta biết được bơm khí đó được bao nhiêu l/ph.
 Chẳng hạn với máy 1g có bơm công suất 25W có công suất đẩy 45l/ph, hiển thị trên máy đo ozone là 0,4. Vậy tính sao đây.
 Đấu tiên ta sẽ đổi l/ph ra m3/h
                               45l/p tương đương 2,7m3/h
                               ( 45x60/1000 = 2,7m3/h )
 Sau đó ta lấy 2,7 x 0,4 = 1,08 g/h
 Ta được máy ozone có công suất 1g/h.